پدر گیاه‌شناسی ایران

شما اینجا هستید

روستای دلارام تفرش ـ تفرش 1404

روستای دلارام در اراک (تفرش) ۱۷۵ پزشک و پروفسور و پنجاه مهندس دارد. با وجود ۱۷۵ پزشک از۱۸۰ خانواده این روستا،  به همین دلیل این روستا با عنوان «دهکده پزشکان» نامگذاری شده است. تقریباً هر خانواده یک پزشک دارد. این روستا دارای مناظر بکر طبیعی و  یکی از قطب های گردشگری استان مرکزی محسوب می شود.